Kancelaria

 

Pon, Wt, Śr:  09:00 - 13:00

Cz, Pt: 15:00 - 18:00

Sobota, Niedziela: nieczynna

 

tel: 071/314-21-42
Chrzest Święty

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:

 
  • gładzi grzechy
  • daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca)
  • czyni nas członkami Kościoła katolickiego
  • daje udział w kapłaństwie Chrystusa

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: "Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16). Powiedział też: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).

W naszej parafii chrzty odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13:00, odprawianej w kościele Świetej Trójcy przy ul. Łużyckiej

Aby zgłosić dziecko do chrztu należy przedłożyć w kancelarii parafialnej:

 
  • akt urodzenia dziecka z USC;
  • dowody osobiste rodziców;
  • zaświadczenia rodziców chrzestnych (jeżeli należą do innej parafii) oraz podać ich rok urodzenia i pełny adres zamieszkania;

Nauki dla rodziców i chrzestnych odbywają się w piątek przed chrztem św. o godz. 19:00 w salce przy kościele Świętej Trójcy. 

Rodzice, lub rodzice chrzestni powinni postarać się o święcę i białą szatę dla dziecka.